AMORTİSÖR / JANT / V KAYIŞI İTHALATI

AMORTİSÖR / JANT / V KAYIŞI İTHALATI

       Otomotiv yedek parça imalat sürecinde ülkemiz imalat sanayii her geçen gün gelişme göstermekle birlikte globalleşen dünya ekonomik sistemi üzerinde büyük ölçekli firmalar imalat / tedarik süreçlerini işgücü / tedarik zinciri gibi maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak birden fazla ülkede gerçekleştirmektedirler. Bir binek otonun 150.000’den fazla parçadan oluştuğunu göz önünde bulundurursak bu imalat / tedarik sürecinin yadsınamaz şekilde bir tercihten daha ziyade zorunluluk haline geldiği görülecektir.  Belirli bir imalat sürecinden geçmek zorunda olan ve bu denli karmaşık bir kurulum şemasına sahip makinalar için de % 100 şu ülke menşeli demek veya % 100 o ülke menşeli olmasını beklemek haliyle sadece bir hayalden öteye gitmeyecektir.

    Yaşadığımız yüzyıl içinde motorlu kara taşıtları ulaşım açısından öncelikli tercihimiz. Bu kara taşıtlarında kullanılan ekipmanların belirli bir kalite/ standartta üretilmiş olması; insan can ve mal güvenliği için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yazımızın konusu Otomotiv Sanayii içinde yurtdışından tedarik edilen Amortisör/ Jant/ V kayışı ithalat sürecinde TSE izin süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar olacak.

Öncelikli olarak bu yazımız da web sitemizde yer alan diğer yazılar gibi sadece ön bilgi amaçlı olup, herhangi bir şekilde yasal mevzuat paylaşımı veya danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmemelidir. Sizin bu yazıya ulaştığınız tarihte mevzuat değişikliği olmuş olabilir. Her zaman güncel kalabilmek adına Dış ticarete konu bir işlem gerçekleştirmeden önce bir Gümrük Müşavirine danışmanızı tavsiye ederiz.

    Konumuza tekrar dönecek olursak, Amortisör, Jant ve V kayışı cinsi yedek parçaların Serbest dolaşıma girişi ( ithalatı )  İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 202./1) kapsamında olup, TSE tarafından gerçekleştirilerek olan uygunluk denetimi neticesinde alınacak TPS referans numarası ile gerçekleştirilebilmektedir.  İlgili uygunluk denetimi başvurusu TAREKS sistemi üzerinden yapılmakta olup, süreç TSE online işlemler sayfasından takip edilmektedir.   İlgili ürünlerin deneye/teste tabii tutulabilmesi için bir sevkiyata konu eşyaların sınıf/ model olarak bir parti oluşturabilecek sayıda olması gerekmektedir.  Parti sayıları bu yazımızın sizlere sunulduğu tarih itibari ile Amortisör ve V kayışı için 16, Jant için 20 ‘dir. Peki sevkiyat dâhilindeki eşya miktarımız vermiş olduğumuz bu sayılardan az ise süreç ne şekilde işleyecek? Uygunluk başvurusu yapmayacak mıyız? veya illa bu sayılar ve katlarında mı ithalat yapmamız gerekiyor?   Bu süreçte karşımıza  “ parti teşkil etmez” kavramı karşımıza çıkıyor şayet uygunluk denetimi başvurumuza konu ürünlerimiz belirtilen parti adetinden daha az ise ( örneğin: 12 adet amortisör, 15 adet Jant, 7 adet V kayışı )  normal koşullarda yapmamız gereken uygunluk denetimi başvurumuzu TAREKS sistemi üzerinden gerçekleştiriyoruz ve TSE denetmenleri tarafından dosyamız incelenmesi neticesinde miktar itibariyle parti teşkil etmediğine kanaat getirilen eşyalarımız için fiziki kontrol / Deney süreci işletmeden sistem üzerinden uygunluk TPS referans numarası oluşturulmaktadır.

     Olasılıklar dahilinde süreci özetlemeye devam edersek, Parti miktarı şartını yerine getiren  ( Amortisör: 16 adet, Jant : 20 adet, V kayışı: 16 adet ) eşyalarımız ile ilgili olarak TSE süreci ne şekilde ilerlemektedir. Yazımızın bu bölümünde TSE deney kontrol süreci ile ilgili  sizlere ön fikir  vermeye çalışacağız.

    TAREKS sistemi üzerinden uygunluk denetimi başvurusu yaptığımız eşyalarımız ile ilgili olarak gerekli evrakları TAREKS sistemi üzerinden e-imza aracılığı ile sisteme yüklediğimiz anda başvurumuz TSE sayfasına otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu aşamadan sonra başvuru sürecini TSE sayfası üzerinden takip etmemiz gerekecek olup dosya inceme ücreti ödeme dekontu ( sadece ödeme dekontları TSE sayfasından yüklenmektedir)  hariç sisteme yükleyeceğimiz tüm evrakları TAREKS sistemi üzerinden sisteme yüklememiz gerekecektir.  TSE sayfasına yönlendirilen başvurumuz ön incelemeci tarafından kontrol edilecek olup, ön inceleme aşamasından sonra dosyamız teknik incelemeciye yönlendirilecektir. TSE Teknik inceleme ile görevlendirilen memur eşyanın parti teşkil ettiğine kanaat getirdiği anda; Fiziki kontrol ( beyan ettiğimiz marka, modelin uygunluğunu, eşyanın üzerinde gerekli işaretlemelerin mevcudiyetini teyit etme amaçlı) ve deney için numune alımı amacı ile görev memuruna dosyamızı sevk edecektir. Sistem tarafından sizlere bildirilecek olan  tarihte  eşyanın bulunduğu Gümrüklü sahada hazır bulunmanız ve eşyadan numune alım sürecine iştirak etmeniz gerekmektedir. Alınan numuneler TSE laboratuvarlarında deneye tabii tutulacak olup deney süreci dahilinde sizden teknik çizim, Test raporu gibi evraklar talep edilebilir. ( talep edilen evrakların tedarik edilememesi de bir uygunsuzluk gerekçesidir) eşyanızın ilgili deneylerden başarı ile geçmesi, talep edilen evrakların kuruma ibraz edilmesi neticesinde sistem tarafından oluşturularak olan TPS onay referansını ithalat beyannamenizde ilgili edi belge alanında beyan ederek eşyanın ithalat sürecine devam edebilirsiniz.

    Yazımızda belirtmiş olduğumuz hususları önemli birkaç madde alında özetlersek ithal etmek istediğiniz ürünleri Türkiye’ye sevk etmeden önce aşağıda belirttiğimiz soruların yanıtını almanız ithalat sürecinizin daha sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz etmektedir.

  • Bir sevkiyatta yer alan başvuruya konu eşyanız parti teşkil ediyor mu?  getiren  ( Amortisör: 16 adet, Jant : 20 adet, V kayışı: 16 adet )
  • Parti teşkil ediyor ise denetim aşamasında sizlerden talep edilebilecek teknik çizim, Test raporu gibi evrakları tedarik edebiliyor musunuz?

ÖNEMLİ NOT: Uygunluk denetimi başvurusu olumsuz sonuçlanan eşyalar ile ilgili olarak tekrardan bir başvuru yapma şansınız yoktur. Bu eşyaları ithal edemeyeceğiniz için Mahrece iade sürecini işletmeniz gerekecektir. Bu yüzden ürün tedarik aşamasında  ithal etmek istediğiniz eşyalar ile ilgili olarak Gümrük Müşavirinizden yazılı mevzuat talep etmeniz sizleri güvence altına alacaktır. Unutmayın dış ticarette “pardon”  yoktur.  Doğru bilgi  ticaret hayatınızı kolaylaştırır. Bu yüzden doğru seçim yapın, yükünüz hafiflesin…