Gümrükte Eşya Devri

GÜMRÜKTE EŞYA DEVRİ

Gümrükte Devraldığınız / Devrettiğiniz  yüklemelere ilişkin olarak sıkça yaşanan problemler ile ilgili olarak süreç maddeler halinde DEVRALAN / DEVREDEN taraf olmanız durumu göz önünde bulundurularak  ayrı ayrı maddeler halinde açıklanacak  olup olası işlemleriniz için bu yazımızdan faydalanabilirsiniz.

DEVREDEN FİRMA OLMANIZ DURUMUNDA

Gümrüklü sahada devredilecek yüklemenin satış fiyatı; Eşyanın yurtdışından Türkiye’ye gelmesine kadar  oluşan masraflar ( navlun, sigorta  vs) + mal bedelini ( üzerine makul bir kar oranı eklenmiş olmalı )  karşılayabilecek  bir fiyat olmalıdır.

 • Şayet navlun + sigorta gibi masraflar devrettiğiniz firma tarafından karşılanacak ise satış fiyatınızın  alış fiyatınızdan düşük olmamasına dikkat ediniz. Bu durum çoğunlukla kur farklarından kaynaklı olarak yaşanmaktadır.   
 • Satış faturası KDV’siz düzenlenecektir.
 • Devir yapılacak olan eşya için düzenleyeceğiz  fatura üzerinde kap, kilo, menşe, teslim şekli ( FOB, FCA, EXW, CFR, CPT, CIF, CIP Vb. ) ve   banka bilgilerinizin yer alması gerekmektedir.  Teslim şeklinin belirlenmesi süreciyle ilgili olarak;
 • DENİZ YOLU : Mal bedeline navlun ve sigorta dahilse : CIF  
 • DENİZ YOLU : Mal bedeline sadece navlun dahilse :  CFR
 • DENİZ YOLU : Navlun ve sigorta masrafı devralan firmaya aitse : FOB
 • KARA YOLU :  Mal bedeline navlun ve sigorta dahilse :  CIP
 • KARA YOLU : Mal bedeline sadece navlun dahilse :  CPT
 • KARA YOLU : Navlun ve sigorta masrafı devralan firmaya aitse :FCA
 • Devir edeceğiniz eşya antrepoda bulunuyor ise;  Devralan firma devir faturasının kesildiği gün dahil 5  iş günü  içinde eşyayı  gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabii tutmalıdır. ( antrepo beyannamesi vermek, ithalatını yapmak, yurtdışına göndermek vs. )
 • 5 iş gününü geçen her gün için  Devralan firmaya Gümrük İdaresi  Gümrük Kanunu’nun 241/1’inci maddesine istinaden cezai işlem uygulayacaktır. Ceza tutarı : 828 TL  
 • Devir işleminden sonra devralan firma eşyayı ithal edecek ise; devralan firmanın cezai bir durum ile karşı karşıya kalmaması için Size Fatura bedelini ödemiş olmalı ve Devreden firma olarak sizin de gönderici firmaya  ödeme yapmış olmanız gerekmektedir.
DİKKAT! : Devralan firma,   siz gönderici firmaya ödeme yapmadan ve size fatura tutarını ödemeden  ithalat işlemlerine başlar ise ( bu örnekte eşyanın KKDF muafiyeti olmadığı varsayılmıştır. ) Gümrük  Kanunu’nun 234. Maddesine istinaden cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacaktır.  Söz konusu ceza : sizin satış bedelinizin  % 6’sı ( yüzde 6) KKDF   +  KKDF tutarının % 20 oranında KDV şeklinde vergi ve bu vergilerin  3 KATI ceza olarak tahsil edilecektir.

DEVRALAN  FİRMA OLMANIZ DURUMUNDA

Gümrüklü Sahada devir alacağız yüklemeye ilişkin olarak ;

 • Adınıza düzenlenmiş olan devir faturasında kap, kilo, menşe, teslim şekli ( FOB, FCA, EXW, CFR, CPT, CIF, CIP Vb. ) ve   banka bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Devir faturasının kesildiği gün dahil 5  iş günü  ( faturanın kesildiği gün dahil)  içinde eşyayı  gümrükçe onaylanmış bir işleme tabii tutmanız gerekmektedir.  ( antrepo beyannamesi vermek, ithalatını yapmak, yurtdışına göndermek vs. )

 5 iş gününü ( bu şart sadece antrepodan yapılan devir işlemlerindedir. Liman veya geçici depolamada olan eşyalar için 5 iş günü şartı aranmamaktadır.) geçen her gün için  Gümrük İdaresi Devralan taraf olarak size   Gümrük Kanunu’nun 241/1’inci maddesine istinaden cezai işlem uygulayacaktır. Ceza tutarı : 828 TL  

 • Devreden firmanın yurtdışına ödeme yaptığını ve Gümrük idaresinin talep etmesi durumunda ödemeye ilişkin Bankadan tedarik edilen  ID numarasını ibraz edebileceği bilgisini yazılı olarak teyit almanız önemlidir.
DİKKAT! :   Gümrük idaresi devreden firmanın gönderici firmaya ödeme yaptığını gösterir Banka Transfer ID numarasını talep eder ve bu talep doğrultusunda ID numarasını gümrük idaresine ispat edemememiz durumunda  ( siz devreden firmaya ödeme yapmış olsanız dahi )  Gümrük  Kanunu’nun 234. Maddesine istinaden cezai müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu ceza : devir faturası  bedelinin   % 6’sı ( yüzde 6) oranında KKDF   +  KKDF tutarının % 18 oranında KDV şeklinde vergi ve bu vergilerin  3 KATI ceza olarak tahsil edilecektir.
 • Devreden firmaya, yüklemeye ilişkin ödeme yaparken bankaya bu işlemin bir Gümrük işlemi olduğunu ve yapılacak olan transfer sonrasında  ID numarasına ihtiyacınız olduğunu özellikle belirtmeniz gerekmektedir. Günlük hayatta yapmış olduğumuz EFT, Havale cinsi ödemeler sonrasında banka işlem için ID numarası oluşturamamaktadır. Devir işlemi neticesinde devire konu eşyanın ödemesinin yapıldığını dekont ile değil bankanın tedarik edeceğiniz ID numarası ile ispat edilebilmektedir.
 • Bir diğer önemli husus devraldığınız eşya için yapacağınız ödemenin döviz cinsinin fatura döviz cinsi ile aynı olmasıdır. Devir faturanız dolar ise ödemeyi dolar olarak yapmanız gerekmektedir.
 • Devralınan eşyanın ithalatını yapmak istemeniz durumunda İthalat beyannamesinde transfer  ID numarasını ibraz etmemiz gerekmektedir.  Şayet bankadan ID numarası tedarik edilemez ise  ithalat işlemlerine ödeme şekli olarak MAL MUKABİLİ devam edilecek olup bu  durumunda Mal bedelinin  % 6’sı oranında  KKDF ve KKDF tutarının % 20’i oranında KDV ödemeniz gerekecektir. ( bu örnekte eşyanın KKDF muafiyeti olmadığı varsayılmıştır. )
DİKKAT! : ID  numarası olmaksızın bankadan tedarik ettiğiniz ödemeyi gösterir dekont ile ithalat işlemlerinize başlanılması durumunda Gümrük İdaresi söz konusu ödemenin devralınan yüklemeye ait olduğunun ispat edilemeyeceği görüşü sebebiyle  Gümrük  Kanunu’nun 234. Maddesine istinaden cezai müeyyide  uygulayacaktır.  Söz konusu ceza : devir faturası tutarının  % 6’sı ( yüzde 6) KKDF   +  KKDF tutarının %208 oranında KDV şeklinde vergi ve bu vergilerin  3 KATI ceza olarak tahsil edilecektir.