FOB ile EXW arasındaki fark nedir?

FOB (Free on Board) ve EXW (Ex Works), uluslararası ticarette kullanılan iki yaygın teslimat terimidir. Bu terimler, satıcı ve alıcı arasında sorumlulukların ve masrafların nasıl paylaşılacağını belirler. İşte FOB ile EXW arasındaki farklar:

TANIM:

FOB: FOB terimi, satıcının malları gemiye yükleyerek sorumluluğunu tamamladığı ve mülkiyetin alıcıya geçtiği anlamına gelir. Satıcı, malları gümrükten çıkarır, taşıma masraflarını karşılar ve malları gemiye yerleştirir.

EXW: EXW terimi, satıcının malı kendi tesislerinde alıcıya teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malı hazır hale getirir ve alıcının tesislerine ulaştırmak için taşıma ve gümrük işlemlerini organize etmez.

SORUMLULUKLAR:

FOB: FOB teriminde, satıcı, malların yükleme masraflarını ve riskini taşırken, alıcı, taşıma masraflarını ve riskini üstlenir. Satıcı, malları gemiye yükler ve gemiye teslim ederken risk alır. Alıcı, malları gemiden alırken risk alır ve taşıma masraflarını karşılar.

EXW: EXW teriminde, satıcı, malın tesislerindeki hazırlık masraflarını ve riskini taşırken, alıcı, malın taşınması ve gümrük işlemleri gibi tüm masrafları ve riskleri üstlenir.

MASRAFLAR:

FOB: FOB teriminde, satıcı, yükleme masraflarını, gümrük vergilerini ve ihracat belgelerini karşılar. Alıcı ise taşıma masraflarını, sigorta primlerini, varış limanındaki boşaltma masraflarını ve gümrük ithalat vergilerini karşılar.

EXW: EXW teriminde, satıcı, malın hazırlık masraflarını ve ihracat belgelerini karşılar. Alıcı ise taşıma masraflarını, sigorta primlerini, gümrük ithalat vergilerini ve varış limanındaki boşaltma masraflarını karşılar.

FOB ve EXW, satıcı ve alıcının taşıma, sigorta ve gümrük masrafları konusunda sorumluluklarını ve risklerini belirlemek için kullanılan terimlerdir. Hangi terimin tercih edileceği, taraflar arasında yapılan anlaşmaya ve lojistik süreçlere bağlıdır.