Sıfırdan ihracat

Gerekli evrakları ve başvuruları tamamlamak kaydı ile  herkes ihracat yapabilir. İhracatçı olabilmek için

1) gümrük dosyasının gümrüğe tanımlanmış olması

2) herhangi bir ihracatçı birliğine üye olunması gereklidir. (Bedelsiz ihracatlar hariç. )

 1. A) Gümrük Dosyasında yer alması gereken evraklar :
 • Ticaret Sicil Gazetesi (orijinal veya noter onaylı )
 • Faaliyet belgesi (orijinal)
 • Vergi mükellefiyet yazısı (orijinal veya internet çıktısı )
 • İmzaya Yetkili Kişilerin imza sirküleri (noter onaylı )
 •  İmzaya yetkili kişinin T.C. kimlik numarasına haiz noter onaylı nüfus cüzdan sureti (noter onaylı )
 • Gümrük müşavirliğine verilecek olan vekaletname  ( noter onaylı  )
 • B ) İhracatçı Birliklerine üyelik için  aşağıda sıralı birliklerden sektörünüze uygulan olan  İhracatçı Birliğine üye olmanız gereklidir.

C) İhracat Evrakları 

İhracat  işlemleri için düzenlenmesi gereken evraklar aşağıda sıralandığı şekilde olup, evrakları hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları her bir evrak için ayrı ayrı  maddeler halinde açıklayacağız. 

 • Türkçe Fatura
 • Yurt dışı Faturası ( Invoice)
 • Çeki listesi ( Packing List)
 • Dolaşım Sertifikası
 • CMR – Konşimento
 • Yükleme – konşimento Talimatı

TÜRKÇE FATURA

Firmanız adına  iç pazarda kullandığınız Maliye Bakanlığı izni olan matbaalarca basılmış  olan firmanızın resmi faturasıdır .

http://www.cihandemir.com/wp-content/uploads/2019/10/t%C3%BCrk%C3%A7e-fatura-2-724x1024.jpg

Türkçe Fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken kurallar ve fatura üzerinde kati suretle yer alması gereken bilgiler ;

 1. Alıcı unvanı tam ev eksiksiz yazılmalıdır. Akreditifli işlemlerde unvanda yer alan noksanlıklar veya fazla karakter yüzünden akreditif işleminde problemler yaşayabilirsiniz. Yine aynı şekilde gümrük beyannameniz ve dolaşım sertifikanız fatura üzerinde yer alan alıcı unvanına göre düzenleneceği için  alıcı unvanının faturada yanlış yazılması durumunda  ihracat ile ilgili tüm evraklara yanlış yazılacağını unutmayın.
 2. Satışa konu olan ürünlerin satış miktarı , Türkçe mal tanımı, birim fiyatı,  toplam kalem değeri ve satışa esas döviz cinsi ayrıntılı olarak belirtilmelidir.  Gümrükleme işlemlerinde kolaylık oluşturması açısından ;
 • Mümkün ise ihracata konu eşyanın tanımı yapılırken neyden mamul olduğu da belirtilmeli  ( plastik saksı , ahşap ayakkabılık)
 • İhracata konu olacak kalemin menşei bilgileri ( Gümrük rejimi açısından kati önem taşır )
 • Eğer satışa esas birim diğer kalemlerden farklı ise birim cinsi ( 200 metre , 25 kg, 10 set)
 • Döviz cinsi bilgileri  kesinlikle belirtilmelidir.

3. İhracat işlemlerinde adınıza açılacak olan gümrük  beyannamesinde belirtilmesi gereken zorunlu alanların içinde Teslim şekli, Ödeme Şekli, Toplam Brüt ve Net kilogram bilgileri yer almaktadır . bu bilgilerin veri girişi yapılırken;

 • Teslim şekli : ihracat ile ilgili  sorumluluğunuzun bittiği yeri belirtmesi açısından büyük önem arz eder. İkili anlaşma yapılırken  özellikle dikkat edilmesi gerekir. Türkiye ‘de  çoğunlukla kullanılan teslim şekilleri :  EXW, FOB, CIF , CFR, DAP ( teslim şekillerine ait özellikler TESLİM ŞEKİLLERİ adlı konudan takip edebilirsiniz )
 • Ödeme şekli: yapılan ikili anlaşmada  belirtilmesi gereken ve faturada kati suretle belirtilmesi gereken bilgilerden birisidir. Anlaşma koşullarında belirtilen ödeme şekli yazılmalıdır.
 • Toplam Brüt ve Net ağırlık ve kap sayısı  : Gümrük Beyannamesi ve taşıma şekline göre konşimento ve CMR’nin hazırlanması açısından önemlidir. Özellikle Hava ve Deniz taşımacılığında gramlık hatalar geriye dönük düzeltme yapmanıza ihracat işleminin gecikmesine neden olur .  Bu yüzden net ve brüt ağırlık, kap sayısı yazılırken  tartım ve sayım yapılarak yazılmalıdır.

4. Banka bilgisi :  İhracatınız Bedelsiz  değil ise  fatura üzerinde banka bilgilerinizi belirtmeniz gereklidir.

5)    Menşe ve İmalatçı bilgileri; firmanız adına gümrük beyannamesi açılırken dikkat edilmesi gereken ana konulardan biriside  menşe ve imalatçı bilgileri  kendi imalatınız olmayan iç pazardan alınmış ve ihracat edilecek ürünlere ilişkin olarak alım yapılan firmaya ürünün menşei bilgisini sormamız gereklidir.  Menşe bilgisi İhracat işlemimizin rejimizi ( İhracat rejimleri konusuna bakınız ) belirleyen ana etkendir.  Almış olduğumuz ürünler direk imalatçısından aldıysak ve  firmamız adına kesilen satış faturasında KDV yer almıyor ise ve yine satıcı firma tarafından fatura üzerine İHRACAT KAYDI İLE SATILMIŞTIR ibaresi yazılı ise fatura üzerinde imalatçı bilgisi belirtilmelidir. Şayet birden çok  imalatçı ve birden çok fatura kalemi mevcut ise her bir kalem için belirtilmesi gereklidir.  Fatura üzerinde yazacağınız bilgilerin Aynısı gümrük Beyannamenize aktarılacağından Menşei ve İmalatçı bilgilerinde yanlış beyanda  bulunmamaya dikkat ediniz her iki durumda da gümrükte düzeltme şansınız mümkün değildir.

INVOICE  ( YURT DIŞI FATURASI )

İçerik bakımından Türkçe Fatura ile hemen hemen aynı olan Yurt dışı faturasıdır.

http://www.cihandemir.com/wp-content/uploads/2019/10/invoice.jpg

Türkçe Faturadan farkı; 

 1.  İthalatçı firmaya gönderilmesi gereken Faturadır.
 2. Invoice firma antetli kağıdınıza baskı almanız gereken   Word, Excel gibi ofis programlarında hazırlayabileceğiz bir faturadır
 3. İmalatçı  bilgisi belirtmeniz gerekmez
 4. Ekstra bir talep olmadıkça içerik İngilizce düzenlenir.
 5. Firma kaşe imzasının olması gereklidir.
 6. Geriye kalan tüm bilgiler Türkçe Faturada belirtildiği gibi olmalıdır ( kap, kilo, menşe, miktar vs)

INVOICE ÖRNEĞİ

Excel formatında sizlere kolaylık sunacak invoice örneğini indirmek için  TIKLAYINIZ.

ÇEKİ LİSTESİ ( PACKING LIST )

Eğer  amacımız 4 /4 ‘lük bir ihracat evrakı hazırlamak ise  en çok dikkat etmemiz gereken evraklardan birisi de çeki listesidir.  Özellikle ihraç edilen ürünlerin çeşitli olması durumunda çeki listesi hayati önem taşımaktadır.  Her kalemin kap, kilo  adet bilgilerinin çeki listesinde belirtilmesi hem alıcı firma açısından  hem de gümrükleme süreci açısından işlemlerin hızlanmasına ve  ürünlerin kontrolünde  kolaylık sağlayacaktır. Ekli evrak üzerinde de  görebileceğiniz üzere  kalemin; birim adet, kilogram, toplam kg,  adet ve ambalaj bilgileri çeki listesinde belirtilmiştir.  İhracat sirkülasyonu falan olan işletmelerin düzeni koruması açısından bu türde bir çeki listesi hazırlaması firma yararına olacaktır.

http://www.cihandemir.com/wp-content/uploads/2019/10/ceki-1-1024x981.jpg

PACKING LIST ÖRNEĞİ

Excel formatında sizlere kolaylık sunacak packing List örneğini indirmek için  TIKLAYINIZ.

DOLAŞIM SERTİFİKASI

Düzenlenecek olan dolaşım sertifikası İhracat yapılacak olan  ülke ile olan ikili anlaşmalara  göre değişmektedir.  örneğin; Avrupa Birliğinde yapılan ihracatlarda dolaşım sertifikası olacak  A.TR dolaşım belgesi düzenlenir.  Dolaşım sertifikaları ihracat işlemlerinde çoğunlukla sizin adınıza Gümrükleme hizmeti aldığını Gümrük Müşavirliği tarafından hazırlanır. Hazırlanan evrak elinize ulaştığında aşağıda sıralanan maddelere istinaden kontrol yapabilirsiniz.   ( Dolaşım sertifikaları ile ilgili olarak dolaşım belgesi adlı konuya bakınız )

 1.  Alıcı ve gönderici unvanlarının doğru yazıldığından emin olmanız gerekir
 2.  Evrak üzerinde yazan Eşya tanımı, kap, kg gibi bilgilerin doğruluğu teyit edilmelidir.
 3. Şayet evrak üzerinde invoice no yer alıyor ise doğruluğu kontrol edilmelidir.
 4. Akreditifli işlemlerde evrak üzerinde L/C no yazması talep edildi ise L/C no bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.
 5. Şayet Menşe İbraz eden dolaşım sertifikalarından biri kullanılıyor ise evraklarda beyan edilen menşei bilgisi ile dolaşım sertifikasında beyan edilen menşei bilgisinin aynı olmasına dikkat ediniz.

 

CMR VE KONŞİMENTO

Taşıma şekline göre her iki evraktan biri düzenlenmekte olup her ikisi de taşıma senedi görevini görmektedir.  CMR kara yolu ile yapılan taşımalarda kullanılırken KONŞİMENTO hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılır her  iki evrak üzerinde de alıcı, satıcı taşıma şekli, taşıma aracının kimliği taşınan emtianın cinsi kap adedi kilosu gibi bilgiler yer alır. Özellikle konşimento üzerinde yazılan bilgilerin doğru olması çok önemlidir. Hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda ürünün kg bilgisi fatura ve gümrük çıkış beyannamesinde ne yazıyor ise konşimento üzerinde de aynı değer yazılı olmalıdır. Herhangi bir farklılık olması durumunda ihracatınız da gecikmelere neden olacaktır. Bu yüzden konşimento orijinali hazırlanmadan nakliye şirketinden konşimento taslağını istemeniz ve kontrol etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

 YÜKLEME  KONŞİMENTO TALİMATI  

Nakliyeci firma tarafından talep edilen evraktır.   Vakit kazanmak ve düzenli olmak adına her ihracatınızda kendi oluşturduğunuz taslak üzerinden nakliye şirketine göndermeniz faydalı olacaktır. Genel hatları ile evrak üzerinde ;

 1. Gönderici  unvanı ve iletişim bilgileri
 2. Alıcı unvanı ve iletişim bilgileri
 3. Yükleme yeri ve yükleme adresi
 4. İhracat edilen mal cinsi ( Türkçe ve İngilizce )
 5.  Toplam kap kilo  ve toplam hacim bilgileri
 6. Ödeme ve teslim şekli
 7. Gümrük Müşaviri  ve Nakliye firması  iletişim bilgileri

Cihan Demir – Gümrük Müşaviri