EKOTEKS AZO kontrolünde olumsuz çıkan yüklemeye ilişkin işlem süreci

İthalatı gerçekleşmiş yüklemelerimizde İTKiB sorgusu neticesinde numune alınan ve AZO  kontrolü  olumsuz sonuçlanan yüklemelerde;

 1. A) İTKİB BAŞVURU SÜRECİ

AZO kontrolü olumsuz çıkan yüklemeye ilişkin olarak www.ebirlik.org sitesinde yer alan   Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2012/15) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Ön Tespit ve Duyurular  bölümünde firmamıza ait   duyuru numaraları yer almaktadır ( site üzerinde İTKİB  tarafından numune alınan ürünlere ayrı numune alınmayanlara ayrı duyuru numarası verilir ) söz konusu duyuru numarası İTKİB’e başvuruda doldurulacak evraklara eklenir.

 1. a)  İTKİB başvuru evrakları :
 •  İthalat faturası ve çeki listesi
 • İmza sirküsü
 • Bildirim yapana ilişkin bilgiler formu
 • Satın alınan eşyaya ilişkin bilgiler formu
 • Stokta bulunan eşyaya ilişkin bilgiler formu
 • Üretimde kullanılan eşyaya ilişkin bilgiler formu
 • Satışı yapılan eşyaya ilişkin bilgiler formu
 • Özet ve diğer hususlar formu

Evraklar doldurulup   İTKİB’ başvuruda bulunulur. İTKİB yapılan başvuruyu 24 saat içinde EKOTEKS veri tabanına işleyerek süreci başlatır. Bir sonra ki gün EKOTEKS  ile irtibat kurulur kayıt bilgisi teyit edilir. Kaydın oluşmasıyla birlikte EKOTEKS’e başvuru gerçekleştirilir

 1. b) EKOTEKS başvuru evrakları
 •  Kapsamlı numune alımı / tasnifi – iş talep formu ( firma yetkilisi tarafından kaşe imzalı )
 • Firma yetkilisinin imza Sirküsü
 •  Özet beyan formu, antrepo beyannamesi , konşimento,  Tır karnesi
 •  Renk detaylı çeki listesi
 •  Ürün faturası

EKOTEKS yapılan başvuruya istinaden ürünlerin bulunduğu depoya eksper yönlendirir.

Eksper mahrece iade edilecek ürünleri mühürleyip  mahrece iade edilmek üzere ayırır.

İthalat aşamasında numune alınmamış ürünlerden numune alarak AZO kontrolü için laboratuvara gönderir. Çıkacak Olan gözetim raporunun olumlu sonuç çıkması durumunda  ürünler satışa sunulabilir.

EKOTEKS KAPSAMLI NUMUNE ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

 1. A) EKOTEKS BAŞVURU SÜRECİ

AZO kontrolü neticesinde gözetim belgesine tabii tutulacak eşyalarımız 5 özet beyan 10 numune olarak işleme AZO kontrolüne tabii tutulur.   Numune sayısı ilk özet beyanda doldurulsa dahi 5 özet beyan kuralı geçerli olup diğer özet beyanlardan minimum 1’er numune alınır. Şayet 5 özet beyanda 10 numune tamamlanamaz ise numune sayısı tamamlanana kadar özet beyan kapsamında numune alınmaya devam edilir. Numune alım işlemi başvuru tarihinden bir sonra ki gün gerçekleşir. Numune alım işleminin tamamlanmasından itibaren gözetim raporu maksimum 7 iş gününde minimum 3 iş gününde tamamlanır ( söz konusu süre numune sayısına ve EKOTEKS’in yoğunluğuna göre değişmektedir. )   ilgili gözetim raporuna ait proforma fatura EKOTEKS tarafından hazırlanıp tarafımıza faks ile gönderilir.  Faturanın ödemesi yapıldıktan sonra EKOTEKS’den gözetim raporları alınabilmektedir.

EKOTEKS’e yapılacak olan özet beyan kapsamında numune alım işlemlerinde aşağıda yer alan evrakların tam takım olarak taranarak EKOTEKS’e mail ile iletilir.

Ekli evraklar :

 •  Kapsamlı numune alımı / tasnifi – iş talep formu ( firma yetkilisi tarafından kaşe imzalı )
 • Firma yetkilisinin imza Sirküsü
 • Özet beyan formu, antrepo beyannamesi , konşimento,  Tır karnesi
 •  Renk detaylı çeki listesi
 • Ürün faturası
 1. B) İTKİB BAŞVURU SÜRECİ

Olağan koşullarda yapıldığı gibi  İTKİB sitesinden başvuru yapılır ve yapılan başvuru onaya gönderilir.  AZO kontrolünü tabii tutulduğumuz için başvurunun ödemesi yapılamaz.

EKOTEKS’den alınan gözetim raporları ile birlikte el ile doldurulan ( İTKİB sistemine yapılan girişle birebir aynı olmalıdır .) KAYIT BELGESİ formu  İTKİB’e teslim edilir. İTKİB’in belgeleri incelemesinin ardından  ödeme ekranını aktif eder ve ödeme yapılarak  İTKİB’den kayıt belgesi alınır. )

MAHRECE İADE SÜRECİ

AZO kontrolü sonucunda olumsuz  bulunan ürünler  EKOTEKS yetkileri tarafından ürünün bulunduğu yerde mühürlenerek    tasnifi yapılır.

Mahrece iade yapılacak  ürünlerin  taşıma şekli işlem  göreceği gümrük  idaresi belli olduğunda ilgili  MAHRECE İADE formu doldurularak  EKOTEKS’e iletilir.

EKOTEKS yapılan başvuruya istinaden ürünün bulunduğu gümrük idaresine  Eksper yönlendirerek ürünlerin kontrolünü gerçekleştirir. Yapılan eksper kontrolünden sonra ürünler mahrece iade edilir.

 1. A) MAHRECE İADE FORMUNA EKLENECEK EVRAKLAR

1)      Beyanname

2)      Çıkış faturası