İTKİB

İTKİB Analiz sonucu uygunsuz çıkan Eşya

EKOTEKS AZO KONTROLÜNDE OLUMSUZ ÇIKAN YÜKLEME YE İLİŞKİN İŞLEM SÜRECİ İthalatı gerçekleşmiş yüklemelerimizde İTKiB sorgusu neticesinde numune alınan ve AZO  kontrolü  olumsuz sonuçlanan yüklemelerde; A) İTKİB BAŞVURU SÜRECİ AZO kontrolü olumsuz çıkan yüklemeye ilişkin olarak www.ebirlik.org sitesinde yer alan   Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2012/15) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Ön Tespit ve […]

İTKİB Sicil Kartı Tanımlama- Yetkilendirme Süreci

      İthalinde kayıt belgesi aranan  ürün ithalatı yapacak olan firmaların ürünlerine ilişkin ithalat beyannamesini  tescil alınmadan önce  İTKİB üzerinden kayıt belgesi alması gereklidir. bu sürecin en başında  gönderici ve alıcı firmaların İTKİB sisteminde kayıtlı olması gereklidir. Bu işlemi yapabilmemiz için gerekli olan evraklar;  Firma tarafından yetkili kılındığımıza ilişkin noter onaylı vekaletname  YMM onaylı […]

İTKİB Kayıt Belgesi Alma Süreci

Kayıt Belgesi Başvurusu İthali kayda bağlı tekstil ve tekstil muhteviyatı ithalatlarınız için  İTKİB sisteminden kayıt belgesi almanız gereklidir. Bunun için öncelikle sisteme giriş için bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olmanız gereklidir. Kullanıcı adı ve şifre temini için gerekli olan evraklar için TIKLAYINIZ. ilgili kayıt belgesinin alınabilmesi için ; 1) İTKİB sisteminde İTHALATÇI firmanın ve  GÖNDERİCİ […]

Başa dön