Dahilde işleme izin başvurusu

DAHİLDE İŞLEME İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dahilde işleme iznine ilişkin şartlar 2006/12 sayılı dahilde işleme rejimi tebliği’nde açıklanmış olup bu yazımızda izin başvurusunun nasıl yapıldığını görseller aracılığı ile açıklayıp, Dahilde işleme Rejiminin avantajlarından ve Rejimin işleyişinden basite indirgenmiş bir şekilde  kısaca bahsedeceğiz.

 Dahilde işleme Rejimi  bir ihracat teşviki olup,  ihraç edilecek Eşyanın imalinde veya ihracata elverişli hale gelmesinde kullanılacak olan;   hammadde, ara mamul, eşyayı, uluslararası piyasadan tedarik ederken ödenmesi gereken vergilerin teminat olarak ödenmesine ( bknz:  Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi )  ve ihracattan sonra  bu vergilerin iade edilmesine olanak sağlamaktadır.   

NOT: Dahilde işleme rejiminin iki tedbiri bulunmakta olup,  bunlar:

I- Şartlı Muafiyet Sistemi

II-Geri Ödeme Sistemi ‘dir

Şartlı muafiyet sisteminde vergiler teminat olarak ödenirken

Geri ödeme sisteminde vergiler nakit olarak ödenmektedir.

Her iki rejimde de ihracat sonrasında ithalat aşamasında ödenen vergiler iade alınır (geri ödeme sisteminde TEV istisnadır )

Dahilde işleme rejiminden kısaca bahsettiğimize göre şimdi doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılan dahilde iznine başvuru sürecini görseller aracılığı ile açıklamaya başlayabiliriz.

Cümle içinde “ doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılan” diye özellikle belirtmemizin sebebi Dahilde işleme rejiminde izin ve belge olarak iki farklı uygulama olmasıdır.  Dahilde işleme izni;  Eşyanın montajı, kurulması, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması gibi basit işlemler için alınırken Dahilde işleme izin belgesi yukarıda sayılan işlemler dışında kalan daha ileri işlem ve işçilikler için olup ( örneğin : hammaddeden yeni bir mamul eşya üretmek ) belge başvuruları için  doğrudan Ticaret Bakanlığı’na  başvuru yapılması gerekmektedir.

Dahilde işleme izin başvuru sürecini bir örnek üzerinden görseller aracılığı ile açıklayacağız.  Örneğimize konu yüklememiz  Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen   Gümüş ve taklit Mücevherat eşyasından oluşmakta olup  Türkiye’de ambalajlama işlemine tabii tutulduktan sonra Polonya’ya ihraç edilecektir.

Yüklemeye konu eşyaları Dahilde işleme rejimi şartlı Muafiyet sistemine tabii tutmadan doğrudan Serbest dolaşıma giriş rejimine tabii tutacak olsaydık rejimin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmemiz ve hesaplanan tüm vergileri ödememiz gerekli olacaktı. Özetle Taklit Mücevherat eşyasının ithalatında ( serbest dolaşıma giriş rejimine tabii tutulması )  TAREKS izni alınması gerekli ancak alacağımız bu Dahilde işleme izni sayesinde bu izinden muaf olacağız.

İzin ile ilgili olarak ilk olarak www. Turkiye.gov.tr web sayfasına  T.C kimlik no ve şifremiz aracılığı  ile giriş yapıyoruz.

 Giriş işleminden sonra ana sayfada yer alan arama bölümüne  TEK PENCERE yazarak arama yapıyoruz.  ( 1 )  gelen seçenekler arasında 2 numara ile işaretlediğimiz seçeneği seçiyoruz. (2 )

Seçim yaptıktan sonra gelen ekrandan Ticaret Bakanlığı/Tek Pencere seçeneğini seçerek işleme devam ediyoruz ( 3 )

3 numaralı seçimi  yaptıktan sonra  karşımıza gelen sayfada 4 numara ile işaretlediğimiz TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni butonunu tıklıyoruz.

4 numaralı seçimin ardından artık  Ticaret Bakanlığı’nın  Tek pencere Portal sistemi sayfasına yönlendiriliyoruz . karşımıza gelen evkranda E-Başvuru işlemleri butonu altında yer alan  E-Başvuru Girişi butonuna tıklıyoruz (5 )                                                

Artık başvuru için genel bilgileri doldurmaya  başladığımız ekrana ulaşmış bulunmaktayız.

Karşımıza gelen ekranda yer alan alanları sırası ile dolduruyoruz.

Kurum adı :   Dahilde işleme izni için taraf olacak olan kurum Ticaret Bakanlığı’dır .  Menüden Ticaret Bakanlığı seçeneğini seçiyoruz.

Belge  Kodu :  0878- TPS –GTB Dahilde işleme izni  seçeneğini seçiyoruz .

Dayanak :  2006/12 Sayılı Tebliğ’in 14. Maddesinin 1 fıkrasında  başvurunuza en uygun olan  seçeneği seçiyoruz. Bizim örneğimize konu eşyalar için uygulayacağımız işlem sadece ambalajlama işlem olduğundan  14/1-f maddesinde yer alan “Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,”  tanımı bizim yapacağımız işçiliği doğrudan karşıladığı için açılan menüden bu seçeneği seçiyoruz.

Birim : izin başvurusu yapılan Gümrük İdaresini  seçiyoruz.  Örneğimize konu eşyanın AH.L Gümrük Müdürlüğüne geldiği/ geleceği varsayıyoruz ve seçeneklerden bu seçeneği seçiyoruz.

Kontrol Türü :  FAZ 2 olarak seçiyoruz.

Beyanname No : zorunlu bir alan değildir boş bırakılarak devam edilebilir.

Evrak Kodu :  dahilde işleme iznine ilişkin evrak kodumuz    0878 ‘dir.  Alana  0878 Yazıyoruz.

Süre Sonu Tarihi : Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) ay minimum 6 ay’a  kadar tespit edilebilir. İzin başvuru tarihinden itibaren 6 ay sonrasına denk gelecek şekilde tarihini belirleyip yazıyoruz.  16.07.2020 tarihinde başvuru yapıyoruz süre sonu olarak 16.02.2021 tarihini yazıyoruz.

Özel Şartlar ;  Özel şartlar bölümünde başvurumuza uygun olan şartları seçiyoruz.   Başvuruya konu Eşyalarımız  için fotoğraflı ayniyat ve başvurumuzun yeterli olacağını düşündüğümüzden   açılır menüden başvuru ve  Fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması seçeneklerini seçiyoruz.

Ek belge: Başvuruya ekleyeceğimiz ilave evrakı seçiyoruz. Açılır menüden   başvuruya eklenmesi gereken evrakı seçiyoruz. Başvuruya konu eşyalarımız için Ticaret sicil gazetesi ve İmza sirkülerinin beyanı yeterlidir.

Firmalar :  Dahilde işleme konu eşya ile ilgili olarak bu menüden en az 3 firma seçeneği belirlememiz gereklidir.  Bunlar

İthalatçı

İhracatçı

İzin sahibidir.

Bu seçeneklerde belirlenen üç firma  aynı olsa dahi  ithalatçı , ihracatçı ve izin sahibi tek tek eklenmelidir.

Açıklama :  Açıklama hanesine Rejime konu olan eşyaya dahilde işleme rejimi kapsamında ne tür bir işlem yapılacağı, işlemin hangi adreste yapılacağı ve  ayniyat işlemine ilişkin uygun kod eklenecektir. Bizim Eşyamıza ilişkin hazırladığımız metin ;  20016/12 sayılı tebliğin 14/1F maddesine istinaden ürünler ……………………………… adresinde ambalajlama faaliyetine tabii tutulacak olup 3151 resim kapsamında polonya’ya ihraç edilecektir. GİRİŞ – ÇIKIŞ KODU : 4

DİĞER KODLAR ;

 (Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli

 (Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi

(Kod-3) Numune alınması

(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması

 (Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı

 (Kod-6) Laboratuvar tahlili

(Kod-7) Ayniyet aranmaz

Açıklama hanesine de giriş yaptıktan sonra  KAYBET butonuna tıkılıyoruz.

Şimdiye kadar yaptığımız işlemler başvurumuzun ön sayfasını doldurmaya yönlelikti.  Ön verilerimizin girişini yapıp kaydet dedikten sonra karşımıza gelen ekrandan   SATIR BİLGİLERİ butonuna tıklıyoruz. SATIR BİLGİLERİ seçeneğinden sonra sağ tarafta yer alan   SATIR İŞLEMLERİ seçeneğinden + SATIR EKLE seçeneğini seçiyoruz.

Yaptığımız seçimler sonrasında karşımıza gelen ekrana  tamamen  rejime tabii tutulmacak olan eşyamıza ilişkin bilgileri giriyoruz.  Aşağıda yer alan görselde doldurulmuş olan her kutucuğı doldurmanız gerekmektedir.  Burda dikkat etmemiz gereken en önemli kısım İTHALAT ve İHRACAT işlemi için ayrı ayrı satır oluşturmamız gerekmektedir.   Bu ekran için dikkat edilecek husurlar

 • Eşya kodu alanına GTİP yazılmalldır.
 • Düşümlü sorunsuna EVET denmelidir.
 • Birim seçerken dikkat edilmelidir. ( Eşya beyannamede hangi birimden beyan edilecek ise o seçilmelidir.)
 • Gümrükler bölümüne ithalat işlemi için eşyanın bulunduğu gümrük ,ihracat işlemi için ise  TÜM GÜMRÜKLER seçeneği seçilmelidir ( bu sayede ihracatı istediğimiz herhangi bir gümrükten yapabiliriz.)
 • Rejim ler alanında ithalat için 5100 İhracat için 3151 seçeneği seçilmelidir.
 • Açıklama alanına ön bilgilerde yazdığımız açıklamanın aynısı yazılmalıdır . (20016/12 sayılı tebliğin 14/1F maddesine istinaden ürünler ……………………………… adresinde ambalajlama faaliyetine tabii tutulacak olup 3151 resim kapsamında polonya’ya ihraç edilecektir. GİRİŞ – ÇIKIŞ KODU : 4)

Sayfayı doldurduktan sonra   KAYDET butonuna tıklayarak satır ekliyoruz.

Satır ekleme işleminden sonra başvurumuz listeye eklenmiş oluyor. Başvuru kaleminin sağ tarafında yer alan kopyalama butonu aracılığı ile ithalat satırını kopyalayabilmemiz mümkün. 

Kopyalama butonu aracılığı ile satırı kopyalayıp . karşımıza gelen bilgileri ihracata göre revize ederek ihracat satırını ekliyoruz.

Satır ekleme işlemlerimiz bittikten sonra karşımıza gelen ekranın sağ alt köşesinde yer alan BAŞVURUYA GERİ DÖN Butonuna tıklayarak ana ekrana geri dönüyoruz.

Gelen ekranda sağ üst köşede yer alan  TARANMIŞ BELGE EKLE butonuna tıklayarak aşağıda sıralı yer alan evrakları sisteme yüklüyoruz.

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküsü
 • Fatura
 • Katalog
 • vekaletname

Belge ekleme işlemi bitip gerekli son kontrolleri de yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan ONAYA SUN butonuna tıklayarak başvurumuzu neticelendiriyoruz.

Umarız hazırlamış olduğumuz bu içerik başvuru sırasında sizlere gerekli yardımı sağlar .

 

her türlü soru ve sorunlarızı için iletişim formu aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gümrük müşaviri Cihan DEMİR