ihracat

Sıfırdan ihracat

Gerekli evrakları ve başvuruları tamamlamak kaydı ile  herkes ihracat yapabilir. İhracatçı olabilmek için 1) gümrük dosyasının gümrüğe tanımlanmış olması 2) herhangi bir ihracatçı birliğine üye olunması gereklidir. (Bedelsiz ihracatlar hariç. ) A) Gümrük Dosyasında yer alması gereken evraklar : Ticaret Sicil Gazetesi (orijinal veya noter onaylı ) Faaliyet belgesi (orijinal) Vergi mükellefiyet yazısı (orijinal veya […]

Yeni işim Dış Ticaret

Merhaba. İthalat kelime anlamı olarak;   yabancı bir ülkeden alınan ürün ve hizmetlerin gümrük sahasından geçerek millileştirilmesi işlemine ithalat denir. İthalat işlemi ihracat ile karşılaştırıldığında hem mevzuat açısından hem tedarik edilecek evraklar açısından daha prosedürlü bir süreçtir . İthalatın yapılacağı ülkeden ithali yapılacak olan ürünün niteliğine kadar bir çok ayrıntının önceden araştırılması ve fizibilite çalışmalarının sonuçlanmasına […]

İhracatta E-fatura

İhracatta E-fatura E-Fatura mükellefi olan firmalar ihracat işlemlerinde de e-fatura düzenlemek zorundadırlar. Genel itibari ile birçok firma ihracat faturalarını muhasebe departmanlarına hazırlatmakta ve bundan sebep iç piyasaya satış yapar gibi düzenlenen hatalı faturalar ile karşılaşmaktayız. Birçok firma  e-fatura sistemi ile entegre çalışan muhasebe programı kullanmaktadır. Bu yazımızda maddeler halinde e-fatura sistemi üzerinden ihracat faturası düzenlenirken […]

Başa dön