CPT (Carriage Paid To)

CPT (Carriage Paid To) teslim şekli, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir taşıma terimidir. CPT teslim, satıcının malı belirlenen bir varış noktasına taşıyıcıya teslim ettiği ve taşıma maliyetlerini karşıladığı anlamına gelir. CPT teslimde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  1. Varış noktasını belirleyin: CPT teslimde, malın varış noktası net bir şekilde belirlenmelidir. Bu, satıcı ve alıcı arasında anlaşmanın yapıldığı noktayı ifade eder. Varış noktası, malın teslim alınacağı yer veya ülkeyi ifade eder.
  1. Navlun masraflarını belirleyin: CPT teslimde, taşıma maliyetleri genellikle satıcıya aittir. Satıcı, malı taşıyıcıya teslim etmeli ve navlun masraflarını karşılamalıdır. Ancak, satıcı ve alıcı arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak navlun masraflarının kim tarafından ödeneceği belirlenmelidir.
  1. Taşıma organizasyonunu yapın: Satıcı, malın taşınması için uygun bir taşıyıcıyı seçmeli ve taşıma organizasyonunu yapmalıdır. Satıcı, malı belirlenen varış noktasına teslim etmekle yükümlüdür ve gerekli belgeleri düzenlemelidir.
  1. Sigorta düzenlemelerini yapın: CPT teslimde, satıcı malın taşınması sırasında sigortayı düzenlemekten sorumludur. Satıcı, taşıma süresince malın sigortalanmasını sağlamalı ve gerekli sigorta belgelerini sağlamalıdır.
  1. Gümrük işlemleri ve belgeler: Alıcı, malın varış noktasındaki gümrük işlemlerini ve belgeleri düzenlemekten sorumludur. Gerekli ithalat izinlerini almak, gümrük beyannamesini düzenlemek ve diğer gümrük işlemlerini takip etmek alıcının sorumluluğundadır.
  1. Malın fiziksel durumunu kontrol edin: Alıcı, malı varış noktasında teslim aldığında fiziksel durumunu kontrol etmeli ve herhangi bir hasar veya eksiklik durumunda hemen satıcıya ve taşıyıcıya bildirmelidir. Malın teslim alma işlemi sırasında bir tutanak hazırlanması da faydalı olabilir.

CPT teslim şartları satıcı ve alıcı arasında anlaşmaya dayanır. Her iki tarafın da anlaşmanın detaylarını açıkça belirlemesi ve yazılı olarak kaydetmesi önemlidir. Ticari uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla profesyonel danışmanlık almanız faydalı olabilir.