ALIEXPRESS – BANGGOOD / YURTDIŞI ALIŞVERİŞİNDE YENİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ

ALIEXPRESS – BANGGOOD  /  YURTDIŞI ALIŞVERİŞİNDE YENİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ

Yakın dönemde 15481 sayılı kararda yapılan değişiklik ile yeni vergilendirme limitleri ve oranları hayatımıza dahil oldu.  Peki, bu yeni değişiklik yurtdışı alışverişlerimizi nasıl etkiletecek?  En yalın haliyle alışveriş yaparken döviz kurundan ayrı olarak artık birde belirlenen limitler dahilinde kalıp kalmadığımızı birkaç kez kontrol etmemiz gerekli olacağı aşikar.

Sonradan sürpriz ile karşı karşıya kalmamak adına  tüm limitleri ve bu limitler dahilinde karşımıza çıkacak vergileri  örneklerle  açıklamanın sizler için daha faydalı olacağına inandığımdan uzun uzun  kanun maddelerinde meydana gelen değişiklikleri anlatmaktansa,  kısa bir özetle değişiklerden bahsedip örnekler üzerinden konuyu özetleyeceğim.

 • Bireysel ( şirket olmayan ) alışverişlerinizde  tek ve maktu bir vergi uygulanacak tutar limiti 1500 Euro’dan 150 Euro’ya düşürüldü. ( gönderi ağırlığı 30 kiloyu aşmamalıdır)
 • Tedavi amaçlı ilaçlarda tek ve maktu vergi uygulanacak tutar limiti 1500 EURO olarak belirlendi. ( gönderi ağırlığı 30 kiloyu aşmamalıdır)
 • Tutarı 1500 Euro’ya kadar olan kitap gönderilerinden tahsil edecek vergi oranı % 0 (vergisiz ) olarak belirlendi. . ( gönderi ağırlığı 30 kiloyu aşmamalıdır)
 • Tüzel kişilikler adın gelen Miktar ve mahiyet açısından ticari değer arz etmeyen gönderilerde tek ve maktu bir vergi uygulanacak tutar limiti 22 Euro olarak belirlendi. (gönderi ağırlığı 30 kiloyu aşmamalıdır)
 • Ve en çok sevdiğimiz vergi türü olan ÖTV oranı % 20 olarak yine devam ediyor. (Birçok teknolojik ürününü yurtdışından daha makul fiyatlar ile tedarik etmeye çalışan bireysel kullanıcılar ödeyecekleri vergiyi hesaplarken ÖTV’yi hesaba katmadığı için son dakika sürprizi olarak karşılaştığı vergi türü olarak bilinir kendisi )
 • Yapılan bu değişikliğin en can alıcı noktalarından birisi, Avrupa Birliği haricinde kalan ülkelerden gelen gönderiler için uygulanan Tek ve Maktu vergi oranı % 20 ‘den % 30’a çıkarıldı.

ÖRNEK – 1:

BİREYSEL KULLANICI  /  LİMİT DÂHİLİNDE ALIŞVERİŞ

 Çin merkezli herhangi bir alışveriş sitesi üzerinden ( Aliexpress, Banggood vs )  100 USD gibi bir tutar ödeyerek Bluetooth hoparlör sipariş verdiğinizde karşınıza çıkacak vergi olarak çoğu kullanıcı  % 30 tek ve maktu veriyi düşür ( eksi oranda % 20 ) ancak Bluetooth hoparlör  ÖTV listesinde yer aldığından  % 30 ‘a ilave olarak  % 20 ÖTV ‘de ödenmesi gerekecektir. Bu vergilere ilave olarak Damga vergisi ve Gümrüğe sunum ücreti de tahsil edilmektedir. Ortalama gönderi vergi maliyetimiz  %51’e denk gelmektedir.  Aynı gönderiyi Avrupa Birliğine üye ülkelerden sipariş verseydik  % 39 vergi maliyeti ile karşılaşacaktık. Siparişe konu ürünümüz  ÖTV’ye tabii olmasaydı ödeyeceğimiz vergiler  AB için % 18 diğer ülkeler için % 30 ve bu vergilere ilaveten Gümrüğe sunum ücreti ve Damga Vergisi olacaktı.  Görüleceği üzeri eşyanın ÖTV’ye tabii olup olmaması bireysel kullanıcılar açısından önemli bir detay.

ÖRNEK – 2: 

BİREYSEL KULLANICI  / LİMİTİ AŞAN SİPARİŞ

Bu örneğimizde Çin merkezli herhangi bir alışveriş sitesi üzerinden ( Aliexpress, Banggood vs ) 1250 USD gibi ciddi bir tutar ödeyerek son teknoloji Blender cinsi bir mutfak eşyası sipariş edelim. ( herhangi bir ön araştırma yapmamış bir kullanıcı olduğumuz için 150 Euro limitinden bihaberiz )

Eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine geldiğinde SMS ve Mail yolu ile nakliye firması varış ihbarını iletmiş olacak ve gelen varış ihbarında Eşyanın değerinin 150 Euro’yu aştığı ancak 1500 Euro’yu aşmadığı bilgisini size bildirecek.

Eşya bedelinin 150 Euro’yu geçmesi ama 1500 Euro’yu geçmiyor oluşu önemli bir husus. Bireysel kullanıcı ( Şirket / Tüzel kişilik olmayan )  adına gelen açıklama kısmında belirttiğim limitleri aşan ama toplam değeri 1500 Euro’yu geçmeyen gönderilerin gümrükleme işlemleri eşyayı getiren ve gerekli yetkilere sahip nakliye firması tarafından yapılabilmektedir.

Tutarın 150 Euro Limitini aşması ama 1500 EURO limitini aşmamış  olması sebebi ile ;

 • Ayrıca bir vekâletname düzenlenmesine gerek olmadan operatör firma dolaylı temsil yetkisi ile nakliye firması sizin adınıza beyanname verebilecek.
 • İşlemler İthalat rejim kararı çerçevesinde yürütüleceğinden, mevzuata göre eşyanın ithalatı için alınması gereken izinlerin (TSE, Azo boyar, ölçü ayar vb.)  alınması gerekli olacak ve ithalat rejim kararında belirtilen vergi oranları üzerinden vergi hesabı yapılacaktır.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda;

 • Eşyamız Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 8509.40.00.00.13 GTİP ile sınıflandırılmış olup ithalat mevzuatı;
   • Gümrük Vergisi : % 2,2 ( Avrupa Birliğine üye ülkelerden A.TR belgesi ile birlikte gelir ise ödenmez )
   • İlave Gümrük Vergisi : % 30 ( Avrupa Birliğine üye ülkelerden A.TR belgesi ile birlikte gelir ve  AB  menşeli olur  ise ödenmez )
   • Özel Tüketim Vergisi : % 6,7
   • Katma Değer Vergisi : % 18
   • İZİN : TSE izni ile ithal edilebilir

Tüm bu vergi masraflarına ilave olarak karşınıza çıkacak masraflar arasında  Ardiye ( bir nevi otopark parası, kira parası ) + ordino ücreti + Acentenin sunmuş olduğu müşavirlik hizmetinin bedeli gibi masraflar karşınıza çıkacaktır.

Normal şartlar altında herhangi bir araştırma yapmadan bu ürünü sipariş verdiğinizi varsaydığımızda sadece % 30 tek ve maktu vergi ödeyerek teslim almayı umut ettiğiniz eşya için karşınıza çıkan bürokrasiyi gördüğünüzde keşke Türkiye’den alsaydım diyeceğinizden şüphemiz yok.

Profesyonel destek almadan uluslararası piyasadan eşya tedarik etmeye çalışmak, Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmaktan farksız bir eylemdir.  Her işi ehline teslim etmek karşı karşıya kalacağınız zaman kaybını ve maddi zararı önleyecektir.

Cihan DEMİR – Gümrük Müşaviri