İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

       İhracat işlemlerinde evrak hazırlama sürecinde  sıkça yaşanan / yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacı ile sizlere tavsiye niteliği taşıyan aşağıda sıralı maddeleri dikkate almanız ihracat sürecinize pozitif etki sağlayacaktır.

1) İhracat faturasına yazılacak olan kap / net kg / brüt kg bilgilerini aracın yükleme işlemi bittikten ve yükleme aracına boş/dolu kantar yaptırdıktan sonra faturaya eklemeniz rica olunur. Olası kap, kilo farklılıklarında beyannamenin redrese ( düzeltme) işlemine tabii tutulması gerekecek olup, bu durum firmanız için hem zaman hem de maddi kayıplara sebebiyet vermektedir.

2) İhracat faturasında ihracata konu eşyalar için GTİP kodu belirlerken mutlaka Gümrük Müşaviriniz olarak bizlerden bilgi talep ediniz. GTİP’lerin uygunluk teyidini almadan faturanızı onaya sunmayınız. Yanlış  GTİP beyan edilmesi durumunda beyannameniz kırmızı hat ( fiziki kontrol ) kriterine tabii tutulduğunda  ihracat eşyası ile  GTİP bilgisinin uyumsuz olması durumunda beyannamenin redrese ( düzeltme) işlemine tabii tutulması gerekecek olup, bu durum firmanız için hem zaman hem de maddi kayıplara sebebiyet vermektedir.

3) ihracata konu eşyalar arasında ihraç kayıtlı eşya olması durumunda mutlaka e-fatura üzerinde hangi eşyanın hangi imalatçıdan alındığını belirtmeniz gerekmektedir. Olası imalatçı hatalarında Gümrük idaresi düzeltme taleplerimizi kabul etmemektedir. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile bu bilginin faturanızda yer alması büyük önem arz etmektedir.

4 ) İhracat eşyanızın Menşei bilgisinin doğru bir şekilde ihracat faturanızda belirtilmesi gerekmektedir. Menşe bilgisi eşya için düzenlenecek dolaşım evrakının ( ATR, MENŞE, FORM-A, EUR-1, EUR-MED ) ve eşyanın tabii olacağı gümrük rejiminin belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Menşe belgesinin hatalı bildirilmesi sebebi ile ;

a) Gümrük Rejiminin yanlış olması sebebi ile beyanname iptali
b) Menşe bilgisinin yanlış olması sebebi ile düzenlenen dolaşım belgesinin iptali
c) Varış ülkesinde yanlışlığın tespit edilmesi durumunda eşya beraberinde düzenlenen dolaşım belgesinin  ( ATR, MENŞE, FORM-A, EUR-1, EUR-MED ) geçersiz olması sebebi ile alıcı firma ekstra vergi ödemek zorunda kalacaktır.