EXW (Ex Works)

EXW (Ex Works) teslim şekli, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir taşıma terimidir. EXW teslim, satıcının malı belirlenen yerde alıcıya teslim ettiği ve alıcının taşıma sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelir. EXW teslimde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  1. Teslim yerini belirleyin: EXW teslimde, malın teslim edileceği yer net bir şekilde belirlenmelidir. Bu, satıcı ve alıcı arasında anlaşmanın yapıldığı noktayı ifade eder. Teslim yeri, satıcının tesislerinde veya başka bir belirlenen yerde olabilir.
  1. Malın hazırlanması ve ambalajı: Satıcı, malı hazırlamak ve ambalajlamakla yükümlüdür. Malın nakliye için uygun şekilde ambalajlandığından ve gerekli belgelerin sağlandığından emin olun.
  1. Taşıma düzenlemelerini yapın: Alıcı, malın taşıma organizasyonunu ve masraflarını üstlenir. Taşıma süreci için uygun bir taşıyıcı seçmeli ve taşıma düzenlemelerini yapmalıdır.
  1. Gümrük işlemleri ve belgeler: EXW teslimde, alıcı, ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili gümrük prosedürlerini ve belgeleri düzenlemekten sorumludur. Gerekli ihracat belgelerini sağlamak ve gerekli ithalat izinlerini almak için ilgili resmi kurallara uyun.
  1. Malın fiziksel durumunu kontrol edin: Alıcı, malı teslim aldığında fiziksel durumunu kontrol etmeli ve herhangi bir hasar veya eksiklik durumunda hemen satıcıya bildirmelidir. Malın teslim alma işlemi sırasında bir tutanak hazırlanması da faydalı olabilir.
  1. Sigorta düzenlemelerini yapın: EXW teslimde, malın sigortalanması alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, malın güvende olmasını sağlamak için gerekli sigorta düzenlemelerini yapmalıdır. Sigorta masraflarının ve kapsamının belirlendiği bir anlaşma yapılmalıdır.

EXW teslim şartları satıcı ve alıcı arasında anlaşmaya dayanır. Her iki tarafın da anlaşmanın detaylarını açıkça belirlemesi ve yazılı olarak kaydetmesi önemlidir. Ticari uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla profesyonel danışmanlık almanız da faydalı olabilir.