DDP (Delivered Duty Paid)

DDP (Delivered Duty Paid) teslim şekli, uluslararası ticarette kullanılan bir taşıma terimidir.  satıcının malı alıcının belirlediği yerde, ithalat gümrük işlemlerini tamamlamış ve gümrük vergilerini ödemiş olarak teslim ettiği anlamına gelir. Bu teslim şeklinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  1. Teslim yeri ve detaylarını belirleyin: DDP teslimde, malın alıcının belirlediği yerde teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı ve satıcı arasında bu noktanın net bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Teslim yerine ilişkin ayrıntılar, adres, depo numarası veya diğer tanımlayıcı bilgileri içermelidir.
  1. Gümrük işlemlerini tamamlayın: Satıcı, malı ihracat ülkesinde gümrük işlemlerini tamamlamalı ve ihracat vergilerini veya harçlarını ödemelidir. Alıcı, malın ithalat ülkesindeki gümrük işlemlerini tamamlamak, ithalat vergilerini, harçlarını ve diğer ilgili maliyetleri karşılamakla yükümlüdür.
  1. Navlun ve taşıma masraflarını karşılayın: Satıcı, malı alıcının belirlediği yere taşımak için navlun masraflarını karşılamalıdır. Taşıma süresince oluşan masraflar ve riskler satıcıya aittir.
  1. Sigorta düzenlemeleri: Satıcı, malın taşınması sırasında sigortayı düzenlemekten sorumludur. Malın sigortalanması ve sigorta masrafları satıcıya aittir. Alıcı, gerektiğinde sigorta taleplerini yönetmekle sorumludur.
  1. Malın teslimatı ve kabulü: Satıcı, malı alıcının belirlediği yere teslim etmeli ve alıcının teslimatı kabul etmesini sağlamalıdır. Alıcı, malı teslim aldığında fiziksel durumunu kontrol etmeli ve herhangi bir hasar veya eksiklik durumunda satıcıya bildirmelidir.
  1. Vergiler, harçlar ve diğer maliyetler: DDP teslimde, alıcı gümrük vergileri, ithalat harçları, yerel vergiler ve diğer ilgili maliyetleri karşılamaktan sorumludur. Bu nedenle, alıcının ilgili ülkedeki vergi ve harç düzenlemelerini anlaması ve gerekli ödemeleri yapması önemlidir.

DDP teslim şartları satıcı ve alıcı arasında anlaşmaya dayanır. Her iki tarafın da anlaşmanın detaylarını açıkça belirlemesi ve yazılı olarak kaydetmesi önemlidir. Ticari uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla profesyonel danışmanlık almanız tavsiye edilir.