İhracat Genelgesinde Değişiklik

Değerli Müşterimiz
 
TCMB tarafından yayımlanan İhracat genelgesinde yapılan değişiklik ile 10.06.2024 tarihi itibariyle  İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin Merkez Bankasına satılması zorunlu olan  tutarın oranı % 40’dan  % 30 ‘a indirilmiştir.
 
EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İHRACAT GENELGESİ TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ