İhracatta E-fatura

İhracatta E-fatura

E-Fatura mükellefi olan firmalar ihracat işlemlerinde de e-fatura düzenlemek zorundadırlar.

Genel itibari ile birçok firma ihracat faturalarını muhasebe departmanlarına hazırlatmakta ve bundan sebep iç piyasaya satış yapar gibi düzenlenen hatalı faturalar ile karşılaşmaktayız.

Birçok firma  e-fatura sistemi ile entegre çalışan muhasebe programı kullanmaktadır. Bu yazımızda maddeler halinde e-fatura sistemi üzerinden ihracat faturası düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değineceğiz.

 • Düzenleyeceğimiz fatura ihracata yönelik olduğundan KDV’siz bir fatura düzenlenmelidir.
 • Fatura üzerinde her bir kalem ürün için GTİP bilgisi belirtilmelidir. Bu bilgiyi Gümrükleme Hizmeti almış olduğunuz firmadan talep etmeniz size zaman kazandıracaktır. Şayet birden fazla ürün kalemi mevcut ise hem gümrük müşavirinizin hem de sizin zamanınızdan tasarruf sağlaması amacıyla ürünleri bir Excel tablosu halinde iletip GTİP bilgisi talep etmeniz  daha sağlıklı olacaktır.
 • E-faturanızın açıklama bölümüne aşağıda belirttiğim bilgilerin mutlak suretle eklenmesi gereklidir.
 • Kap: yüklemenin toplam kap sayısı ( palet, koli, torba, )
 • Brüt kilo: ( ürünlerin ambalajlı, paletli ağırlığı)
 • Net kilo: ( ürünlerin özgün ağırlığı )
 • Ödeme şekli: ( ödemenin yapılış, yapılacağı yönteme göre belirlenir. Bknz: Ödeme şekilleri)
 • Teslim Şekli: ( Ürünün teslim şartlarına göre belirlenir. Bknz : Teslim şekilleri )
 • Banka ve Şube Bilgileri: ( ödemenin geldiği veya geleceği banka ve şubesi)
 • Menşe: ( ürünlerin imal edildiği ülke) ( birden fazla ülke menşeli ürünlerin ayrımının nasıl yapılması gerektiğini alt metinlerde açıklamaya çalışacağız )
 • İmalatçı : ( iç piyasada ki imalatçılardan ihracat şartı ile alınan ürünlerin imalatçı bilgisi ) (birden fazla imalatçı olması durumunda ayrımının ne şekilde yapılacağını alt metinlerde açıklamaya çalışacağız )

MENŞE :

Birden fazla Menşeli ürün olması durumunda her kalemin menşe bilgisinin ayrı ayrı bilinmesi ve Müşavirinizin İhracat beyannamesi hazırlarken bu bilgiyi beyan etmesi gerekmektedir.  E-fatura sistemlerinde bu bilgiyi belirtmenin birden fazla yolu vardır.

Örneklem ile açıklamak gerekir ise; Almanya’ya yapacağımız bir ihracatta ürün kalemlerimizden bir kısmı Çin Halk Cumhuriyeti,  bir kısmı Türkiye Menşeli olsun.  Bunu faturamız üzerinde 2 farklı şekilde belirtebiliriz.

 • Türkiye Menşeli ürünlerin mal tanımlarının sonuna bir adet * ( yıldız ) Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli ürünlerin mal tanımlarının  sonuna iki adet  ** ( yıldız ) ekleyip  E- faturanın açıklama bölümüne * ürünler ÇİN Menşeli  ** ürünler Türkiye Menşelidir.   diyebilirsiniz.
 • E –fatura düzenlerken  sistem üzerinde ürün kalemine açıklama eklemenize imkan tanımaktadır. Her bir ürün kaleminin açıklama hanesine ürünlerin Menşe bilgisini ekleyebilirsiniz.

Menşe bilgisi neden bu kadar önemlidir.

 • Dünya Ticaretinde karşılıklı veya tek taraflı tanınan imtiyazlar söz konusudur. Bu imtiyazların büyük bir kısmı menşe bilgisi üzerine kurulu olup ilgili menşe bilgisinin ispatı için  antlaşmada belirtilen evrakların kullanılması gerekmektedir. ( Menşe şehadetnamesi,  Form-A, Eur-1, Eur- MED) Gümrükleme Hizmeti aldığınız firmanın/kişinin söz konusu bu evrakları hazırlayabilmesi için firmanız tarafından düzenlenen ihracat faturasında sizlerin bu bilgileri beyan etmeniz ve ürünlere ait İthalat, Antrepo beyannamesini ve üretildiği ülke makamlarınca onaylı Menşe Şehadetnamesini gümrükleme hizmeti aldığınız firma/kişiye iletmeniz gerekmektedir.
 • Avrupa Birliği’ne henüz üye olmasak dahi Gümrük Birliği içinde yer aldığımızdan kaynaklı olarak Birlik üyesi ülkelere yapacağımız ihracatlar için A.TR dolaşım sertifikası düzenleme yetkimiz bulunmaktadır. Bu belgenin düzenlenmesinde menşe bilgisinin yanı sıra Ürünlerin serbest dolaşımda olup olmadığı bilgisi de önemlidir.  Bu sebepten düzenleyeceğiniz ihracat faturasında ürünlerin menşe bilgisini belirtmeniz ve fatura ekinde ürünlerin İthalat beyannamesini ve Vergilerin ödendiğini gösterir vergi ödendi dekontunu, Gümrük Birliğine taraf bir ülkeden geldiyse( birlik menşeli olması şartıyla )  ve antrepo aşamasındaysa Antrepo beyannamesini veya Gümrük Birliği’ne taraf ülkelerden birinde üretildiğini gösterir Menşe Şahadetnamesini Gümrükleme hizmeti aldığınız firma/kişiye iletmeniz gereklidir.

İMALATÇI:

İhraç etmek kaydıyla iç piyasadan KDV ödemeksizin satın alınan ürünlere ilişin olarak bu ürünleri ihracat yapmak şartı ile alırken aynı zaman 90 gün içinde ihraç edeceğimizi taahhüt etmiş oluyoruz.

Gerek vergi dairelerinin gerekse imalatçı firmaların işini kolaylaştırmak için ihracat beyannamelerinde imalatçı bilgilerini belirteceğimiz bir alan oluşturulmuştur. Bu sayede Beyannamemizin hangi kaleminin hangi imalatçı firmadan ihraç kayıtlı olarak alındığını görmemiz mümkün kılınmıştır.

Tabi ki Gümrükleme hizmeti aldığınız firma/kişinin bu bilgiyi beyannamede doğru beyan edebilmesi için sizlerin ileteceği evraklarda bu bilgileri yer alması gerekmektedir.

İmalatçı bilgisi ihracat beyannamesinde hatalı beyan edildiğinde Gümrük idaresinde düzeltme için yapacağınız başvurulara olumsuz geri dönüş yapmaktadır.  Bundan sebep göndereceğiniz ihracat evraklarının arasına menşe, imalatçı ve ürünün GTİP tespitine yardımcı olabilecek bilgileri içeren bir Excel tablosu eklemeniz hem sizin hem de gümrükleme hizmeti aldığınız firmanın/kişinin zamandan tasarruf etmesine ve hata payının minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.

Unutmayın Dış ticaret organizasyonu bir ekip işidir. Ekip ne kadar koordineli çalışır, ne kadar birbirine destek olur ise o kadar mükemmel sonuçlar alınır.

Dış ticarette “pardon”  yoktur.  Doğru bilgi, koordineli çalışma  ticaret hayatınızı kolaylaştırır. Bu yüzden doğru seçim yapın, yükünüz hafiflesin…

Cihan Demir  – Gümrük Müşaviri

İhracatta E-fatura

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön